Iværksætteri

Mit navn er Peter Ibsen og jeg er serie-iværksætter indenfor nichékoncepter som relaterer til markedsføring.
I skrivende stund er jeg aktiv med firmaet Ibsens Fabrikker som jeg ejer 100% af. Herudover ejer jeg en halvpart i firmaet Nice Beaver